J. Q. S. Zhou, L. Monacelli, R. Bianco, I. Errea, F. Mauri, and M. Calandra

DOI: 10.1021/acs.nanolett.0c00597 Nano Lett. 20, 7, 4809–4815 (2020)

Resource type: