L. R. Pestana, H. X. Hao, and T. Head-Gordon

DOI: 10.1021/acs.nanolett.9b04369 Nano Lett. 20, 1, 606–611 (2020)

Resource type:

https://arxiv.org/pdf/1911.03735.pdf