D. Campi, S. Kumari, and N. Marzari

DOI: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.0c05125 Nano Lett. 2021 https://arxiv.org/abs/2012.14751